Vraag nu gratis offertes aan!

   
Soort recht*
Naam: *
Titel:
Email adres: *
Telefoonnummer: *
Adres:
Postcode:
Plaats:
Beschrijving van de opdracht: Wees zo volledig mogelijk voor een offerte op maat!:
Indicatie geplande
datum opdracht: *
Gratis bespaartips:

Advocaat nodig voor een kort geding?

Snel en eenvoudig offertes bij diverse
juristen en advocaten aanvragen.

Meer over het kort geding

Een kort geding is een procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Het gaat hier om een voorlopige uitspraak. Na deze voorlopige uitspraak kunnen beide partijen alsnog nar de rechtbank om de zaak voor te leggen, dit wordt een bodemprocedure genoemd.

Een bodemprocedure komt in de praktijk niet veel voor, de partijen leggen zich meestal neer bij de uitkomst van een kort geding.

Enkele voorbeelden waarvoor u via kort-geding.nl hulp kunt inroepen:

  • U wilt een staking laten verbieden die van tevoren is aangekondigd.

  • U wilt een getuige laten horen, terwijl vertraging zou kunnen betekenen dat de getuige niet meer gehoord kan worden. Een kort geding zou ervoor kunnen zorgen dat de getuige eerder word verhoord.

  • Een gewenste medische behandeling word u onthouden omdat de verzekeraar toestemming weigert en u het niet zelf kan betalen. Met behulp van een kort geding kunt u een behandeling proberen af te dwingen.

  • Het bedrijf waar u werkzaam bent dreigt failliet te gaan als klant niet op tijd betaalt. Met behulp van een kort geding kunt u de betaling op korte termijn afdwingen.

  • U wil een televisie uitzending verbieden, waarin persoonlijke geheimen op onrechtmatige wijze worden onthuld. Een kort geding kan hiervoor zorgen.

  • U wilt bezwaar maken tegen een verleende kapvergunning. Door een kort geding aan te spannen hoop u alsnog te verhinderen dat de bomen worden gekapt.

Hoe verloopt een kort geding?
Een kort geding wordt in Nederland in eerste instantie altijd behandeld door een enkelvoudige kamer. Er is een rechter aanwezig.

De rechter in een kortgedingprocedure heeft als titel ‘voorzieningenrechter’. De aanspreektitel van een voorzieningenrechter is ‘president in kort geding’. Een uitzondering zijn kantonzaken, hierbij kan de kantonrechter optreden als voorzieningenrechter. Bij een hoger beroep kan je via een kort geding een voorlopige voorziening vragen. In dat geval vindt het kort geding plaats bij het gerechtshof.

Een kort geding verloopt volgens de regels van de gewone dagvaardingsprocedure. Het verschil is de benodigde spoed waardoor de dagvaardingstermijn korter wordt.

Als de rechtszaak zeer veel spoed vereist, kan het kort geding ook op zondag, op een andere locatie dan in een rechtszaal of buiten reguliere werktijden plaatsvinden. Mocht het zijn dat de gedaagde niet komt opdagen, dan zal de rechter de gedaagde bij veroordelen conform de eis of eisen uit de dagvaarding. Bij een kort geding kan een rechter besluiten om direct uitspraak te doen. In een normale rechtszaak moet je ongeveer twee weken wachten.

De rechter kan in een zaak het volgende besluiten:

  • Geheel toewijzen
  • Gedeeltelijk toewijzen
  • Weigeren

Weigeren doet de rechter als, naar zijn oordeel, de zaak zich niet leent voor een kort geding. Als dit het geval is dan kan de eiser een bodemprocedure aanspannen om alsnog zijn gelijk te krijgen.

Een uitspraak in een kort geding heeft geen nadelige gevolgen voor een uitspraak in een bodemprocedure. Heeft een partij bijvoorbeeld op grond van het kort geding een schadevergoeding moeten betalen en blijkt hij die in de bodemprocedure toch niet verschuldigd te zijn, dan moet de eiser de schadevergoeding weer terugbetalen.